LICHT OP JE KRACHT

 

BEGELEIDING BIJ    

*Verlies van gezondheid of bij een lichamelijke aandoening; 
*Allerlei vormen van stemmingsklachten, waaronder depressie
*Rouw en verlies
*Verstoord evenwicht/energiebalans, burnout en stress
*Leefstijlproblemen, voeding, langdurige vermoeidheid, hoofdpijn, maag-darmklachten stress
*Relatieproblemen met partner of in een andere sociale context
*Leren omgaan met een naaste met psychische/psychiatrische problemenKENNISMAKING


Gedurende vele jaren heb ik ervaringen en kennis opgebouwd bij verschillende gezondheidsinstellingen. In het ziekenhuis, de reguliere GGZ en als praktijkondersteuner huisartsen GGZ. Mijn opleidingen zijn:

Psychiatrisch verpleegkundige

Maatschappelijk werkende

Orthomoleculair epigenetisch therapeut

Tevens heb ik een aantal specifieke cursussen gevolgd waaronder: Rouwbegeleiding, burnout, persoonlijkheidsproblemen

Mijn ervaring is dat veel mensen lang doorlopen met hun problemen, waardoor deze van kwaad tot erger worden en het dus moeilijker wordt om er weer bovenop te komen. Tijdig ingrijpen kan veel pijn en verdriet voorkomen. In het begeleidingsproces kijk ik naar de gehele mens, de psychische, sociale en lichamelijke aspecten. Deze spelen ieder afzonderlijk, maar ook in onderling verband een rol in het algehele welzijn.


CONTACT / INFORMATIE

In het  begeleidingstraject bestaat uit een intakegesprek met desgewenst vervolggesprekken. Een intakegesprek duurt 1,5 uur, een vervolggesprek 1 uur. Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corrie Baas mailadres: corriebaas@upcmail.nl